به گزارش افکارخبر، با ادامه شمارش آرای در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه انتخابیه تهران، از تعداد 5750صندوق و 3/889/877 آرای اخذ شده شمارش شده به ترتیب ذیل هستند.

1- اکبر هاشمی رفسنجانی2/132/656

2- محمد آقا امامی: 2/101/892

3- حسن روحانی: 2/069/785

4- محسن قمی: 2/056/593

5- محمدعلی موحدی1/962/495

6- قربانعلی دری‌نجف آبادی1/890/944

7- سید ابولفضل میرمحمدی1/808/004

8- محمد محمدی نیک:1/795/231

9- ابراهیم حاج امینی نجف آبادی1/745/064

10- سید محمود علوی1/574/595

11- نصرالله شاه آبادی 1/326/702

12- محمدعلی تسخیری 1/321/962

13- محسن اسماعیلی1/304623

14- محمد حسن زالی1/238/016

15- احمد جنتی1/232/939

16- سید هاشم بطحایی1/213/767

۱۷. محمد یزدی ۱۱۵۹۱۵۰ رأی

۱۸. سیدمحمدسجادی عطاآبادی ۱۱۰۷۱۲۱ رأی

۱۹. تقی مصباح ۹۴۰۵۱۶ رأی

۲۰. محمدباقر باقری ۸۹۷۷۹۱ رأی

۲۱.علی مؤمن‌پور ۸۹۰۹۷۰ رأی

۲۲. غلامرضا مصباحی‌مقدم ۸۷۹۹۰۱ رأی

۲۳. علیرضا اعرافی ۸۴۳۰۲۵ رأی

۲۴. عباسعلی اختری ۸۳۵۰۸۵ رأی

۲۵. سیدمحمدرضا مدرسی مصلی ۷۸۹۹۱۲ رأی

۲۶.سیدمحمدعلی امین ۳۰۹۵۶۲ رأی

۲۷. سید هاشم حمیدی ۲۰۰۴۱۲ رأی

۲۸. سید حامد طاهری ۱۲۱۲۶۱ رأی